katalog
 
  
Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru

Wczesne wykrycie pożaru pozwoli na przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji i uniknięcie strat materialnych. Osiągniemy to przez zastosowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Pozwali on na szybką reakcję i zlokalizowanie pożaru, jak również na powiadomienie otoczenia i straży pożarnej. Po zintegrowaniu systemu z innymi instalacjami np. gaszącymi, będzie istniała możliwość ich automatycznego uruchomienia. Jako firma specializujemy się w wykonywaniu instalacji wykrywania oraz sygnalizacji w obiektach przemysłowych, w których wykonujemy stałe instalacje gaśnicze.

 
Stałe instalacje gaśnicze

Instalacje gaśnicze to szybkie i bezpieczne dla otoczenia urządzenia do walki z pożarem. Umożliwiają one zlikwidowanie zródła pożaru już w jego początkowej fazie. Mogą to być instalacje wodne, pianowe, gazowe, aerozolowe oraz proszkowe. Dzięki zdobytemu doświadczeniu nasza firma jest w stanie odpowiednio zaprojektować, zainstalować i konserwować każdy system gaśniczy.
Specializujemy się głównie w budowie instalacji tryskaczowych w obiektach przemysłowych w oparciu o standardy FM i VDS oraz norm EN. Wykonujemy również instalacje gaśnicze gazowe w oparciu o system KD200 np. w lokomotywach.

 
Siec hydrantowa ppoż.

Prowadzimy montaż, modernizację, przeglądy oraz badania wydajności sieci hydrantowych. Wykonujemy również badania ciśnieniowe węży hydrantowych. Posiadamy specjalistyczne urządzenia pomiarowe, gwarantujące dokładność wykonywanych pomiarów.


Przeglądy, konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego

W większości każdy z nas traktuje obowiązkowe posiadanie gaśnicy jako zło konieczne, wynikające z wymogów przepisów przeciwpożarowych. Warto się jednak zastanowić czy poniesiony koszt zakupu dobrej gaśnicy jest wymierny do skutków pożaru, nie wspominająć o ludzkim życiu.
Czy zakupione gaśnice nie zawiodą nas w momencie pożaru?
Czy ich wielkość oraz ilość jest wystarczająca, a zastosowany środek gaśniczy zgasi pożar i zminimalizuje straty wtórne wynikające z użycia gaśnicy?
Terminowe przeglądy gaśnic, oprócz wypełnienia obowiązku prawnego, potwierdzają ich sprawność. Tylko sprawna gaśnica pozwala na skuteczne zagaszenie pożaru w początkowej fazie. Nasz odpowiednio wykwalifikowany personel dołoży wszelkich starań, aby Państwa urządzenia gaśnicze były zawsze gotowe do użycia.