katalog
 
  
separator

Termin szkolenia dla konserwatorów gaśnic 2023

Najbliższe szkolenie dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2023 roku. Szkolenie zakończone jest otrzymaniem autoryzacji, która pozwoli wykonywać przeglądy i konserwację gaśnic "Gloria".
Zgłoszenia prosimy wysyłać na nasz adres e-mail biuro@supdroz.com.pl lub faks
O szczegółach szkolenia poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.Jedyne na rynku gaśnice dopuszone do gaszenia urządzeń pod napięciem do 400 000 V

Gaśnice Gloria proszkowe 4,6,12 kg oraz śniegowe 5kg są jedynymi gaśnicami w Polsce dopuszczonymi do gaszenia urządzeń elektrycznych najwyższych napięć - 400 000 V .

NOWOŚĆ - najwyższa skuteczność gaśnicza na rynku!

Zapraszamy do zakupu nowego modelu gaśnicy proszkowej 6 kg. Gaśnica PD 6 GX posiada najwyższą przewidzianą normą skuteczność gaśniczą - 55A 233B C, co czyni ją najskuteczniejszą gaśnicą 6 kg oferowaną na polskim rynku.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Informujemy, że stosowane w gaśnicach Gloria środki gaśnicze nie zawierają w swoim składzie substancji kontrolowanych ani f-gazów, w związku z czym nie podlegają pod uregulowania wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane (Dz.U. z 2016 r., poz. 89) oraz Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., poz. 881).

Rodzaje gaśnic

W odpowiedzi na Państwa sugestie stworzyliśmy nowy dział porad - rodzaje gaśnicOkresowe badania ciśnieniowe UDT

Zgodnie z instrukcją "Bezpiecznej eksploatacji przenośnych urządzeń gaśniczych" firmy GLORIA, w przypadku gdy przy badaniu wewnętrznym nie stwierdza się żadnych wad(np. korozji), badanie wytrzymałościowe można pominąć.

Potwierdziły to pisma z: