katalog
 
  
Na co zwracać uwagę przy wyborze gaśnicy.

Podstawowym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę przy wyborze gaśnicy jest jej przeznaczenie. Każda gaśnica ma na etykiecie oznaczone klasy pożarów, które jest w stanie ugasić. Wyróżnia się 5 podstawowych grup pożarów:

Grupa Opis
Klasa pożarowa A - pożary ciał stałych Pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli.
Można do nich zaliczyć między innymi pożary: słomy, drewna, papieru, węgla, tkanin itp.
Klasa pożarowa B - pożary cieczy palnych Pożary cieczy i materiałów stałych topiących się.
Można do nich zaliczyć między innymi pożary: nafty, benzyny, alkoholi, parafiny itp.
Klasa pożarowa C - pożary gazów Pożary gazów.
Można do nich zaliczyć między innymi pożary: gazu miejskiego, metanu, propanu, wodoru, acetylenu itp.
Klasa pożarowa D - pożary metali Pożary metali.
Można do nich zaliczyć między innymi pożary: sodu, glinu, litu, potasu, rubidu itp.
Klasa pożarowa F - pożary tłuszczów Pożary produktów żywnościowych (tłuszczów i olejów)


Kolejnym istotnym czynnikiem, który nalezy brać pod uwagę jest minimalna skuteczność gaszenia gaśnicy. W społeczeństwie panuje powszechna opinia, że każda gaśnica tej samej wielkości (np. 6 kg) zgasi taki sam pożar. Niestety jest to błędne przekonanie. Wartość skuteczności gaśniczej podana na etykiecie określa w przybliżeniu minimalną wielkość pożaru jaką dana gaśnica jest w stanie ugasić. Parametr ten jest ustalany na podstawie odpowiednich pożarów testowych zgodnie z normą: PN-EN 3-7+A1:2008. Im wyższa wartość skuteczności gaśniczej tym skuteczniejsza gaśnica.
Przy zakupie gaśnicy warto również zwrócić uwagę na jakość jej wykonania.
Podstawowe cechy gaśnic GLORIA:
  • Wysoka skuteczność gaszenia
  • Trwała powłoka malarska, odporna na promienie UV - brak odbarwień
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Nie podlegają okresowym badaniom ciśnieniowym UDT
  • Estetyka
  • Trwałość proszku gaśniczego nawet 20 lat